Profil advokátní kanceláře

Zastupování

v exekuční řízení

Zastupování před soudy

v občanskoprávních, pracovních a rodinných věcech

Zastupování

veřitelů v insolvenčním řízení

Sepis smluv

Převody vlastnických práv

včetně depoziční úschovy kupní ceny s možností úhrady daně z převodu nemovitostí

Majetková vypořádání

Trestní obhajoba

Vymáhání pohledávek

veřitelů v insolvenčním řízení

Směnečné žaloby